Przegląd rynkowy 13.04.2016

EUR/USD spadł do poziomu 1.13 i w chwili obecnej porusza się w negatywnym trendzie. Istnieją perspektywy do dalszych spadków. USD/JPY nadal wzrasta, ale porusza się w pobliżu minimalnych wartości. Możliwe są dalsze wzrosty. Cena złota spada. Wartość aktywa notowana jest na poziomie 1247.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z USA. Warto zwrócić uwagę na wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI), sprzedaż detaliczną oraz zapasy ropy naftowej. Spodziewane są dane lepsze od poprzednich i mogą one mieć pozytywny wpływ na USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.1391 i 1.1421. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.1346. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 108.95. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 108.44 i 108.22. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1256 i 1261. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1247. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.