Przegląd rynkowy 13.05.2016

EUR/USD spadł do poziomu 1.13, ale obecnie porusza się w wąskim korytarzu. USD/JPY stopniowo spada. Para walutowa porusza się w wąskim korytarzu w pobliżu poziomu 108 i pozostają perspektywy do dalszych spadków. Złoto porusza się w pozytywnym trendzie. Wartość aktywa notowana jest na poziomie 1271. Możliwe są dalsze wzrosty.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z Europy i USA. W Europie będą opublikowane dane statystyczne dot. PKB Niemiec. W USA polecamy zwrócić uwagę na bazową sprzedaż detaliczną oraz wskaźnik PPI.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.1390 i 1.1415. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.1367. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 109.14. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 108.63. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1271 i 1280. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1261. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.