Przegląd rynkowy 13.11.2015

EUR/USD po aktywnej redukcji nastąpiła korekta, jednak pozostają perspektywy do dalszych spadków. Na rynku widoczna jest przewaga pozycji Sprzedaj i spodziewane są dalsze spadki do poziomu 1.04, jednak dla tego potrzebne są negatywne wiadomości z Europy. GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu i są perspektywy do dalszych spadków. Para walutowa USD/JPY nadal porusza się w wąskim korytarzu jednak pozostają perspektywy do dalszych wzrostów. Złoto stopniowo umacnia się i istnieją perspektywy do dalszych wzrostów.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z Europy i USA. W Wielkiej Brytanii brak ważnych informacji. W Europie warto zwrócić uwagę na dane statystyczne dot. wskaźnika PKB, spodziewane są dane gorsze od poprzednich i może to mieć negatywny wpływ na EUR. Ważne są także dane statystyczne z USA dot. sprzedaży detalicznej, spodziewane są dane lepsze od poprzednich i może to mieć pozytywny wpływ na USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe.Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.0788 i 1.0828. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0690. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.5213 i 1.5241. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.5173. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7138. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.7118 i 0.7085. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 122.78 i 123.08. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 122.51. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.0036 i 1.0084. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9988. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 66.73. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 66.21 i 65.44. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1085. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1080 i 1074. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.