Przegląd rynkowy 13.01.2015

EUR/USD szuka pretekstu dla dalszej korekty wzrostowej. Aby kontynuować wzrost potrzebne będą pozytywne wiadomości z Europy, ponieważ tylko w tym przypadku możliwy jest dalszy wzrost. Obecna sytuacja jest bardzo podobna do sytuacji funta brytyjskiego w lipcu ubiegłego roku. Odbywały się dyskusje dotyczące stóp procentowych w UK, czego rezultatem był spadek wartości o GBP/USD o 2000 punktów. GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu, jednak posiada perspektywy dla korekcyjnego ruchu w górę. Para walutowa USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie i ma perspektywy dla dalszego rozwoju. Złoto notowane jest w pozytywnym trendzie i również ma perspektywy dalszego wzrostu.

Nadchodzące wiadomości

Dziś oczekuje się ważnych statystyk z Wielkiej Brytanii i USA. W Europie oczekuje się tylko niewielkich statystyk, które nie będą miały silnego wpływu na rynek. W Wielkiej Brytanii należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące indeksu cen konsumpcyjnych, gdzie oczekiwane są lepsze od poprzednich dane, które mogą mieć pozytywny wpływ na brytyjskiego funta. W USA należy zwrócić uwagę na miejsca pracy w turystyce, gdzie oczekiwane są pozytywne dane, co może mieć wpływ na wzrost dolara amerykańskiego.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalszy wzrost jest możliwy. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na 1,1834 i 1,1858. Ważny poziom ograniczenia spadku znajduje się na 1,1818. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalszy wzrost jest możliwy. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na około 1,5190. Ważne poziomy ograniczenia spadku znajdują się na około 1,5150 i 1,5098. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w pozytywnym nastroju. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalszy wzrost jest możliwy. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na 0,8196. Ważne poziomy ograniczenia spadku znajdują się na poziomach około 0,8149 i 0,8127. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na 118,81 i 119,28. Ważne poziom powstrzymujący spadek znajduje się na około 117,71. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD notowane jest w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalszy wzrost jest możliwy. Ważny poziom powstrzymujący dalszy wzrost znajduje się na około 1240. Ważne poziomy ograniczające dalszy spadek znajdują się na około 1233 i 1218. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym sa publikowane wylacznie dla celow informacyjnych i nie sa przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedazy instrumentow finansowych, o ktorych mowa w nim i nie maja na celu naklaniania do zawierania takich transakcji.