Przegląd rynkowy 13.10.2014

Rynek otworzył się bez znaczących ruchów. Od samego otwarcia EUR/USD gwałtownie wzrosło, co powoduje coraz większe zainteresowanie ze strony nabywców aktywa. Istnieją perspektywy dla dalszego wzrostu kursu. Teraz wielu inwestorów omawia perspektywy euro po ogłoszeniu poluzowania polityki pieniężnej. GBP/USD porusza się w pozytywnym nastroju i istnieją perspektywy dalszego rozwoju. Para walutowa USD/JPY jest notowana w negatywnym nastroju. Presja na USD/JPY wzrasta i istnieją szanse na dalsze spadki. Złoto notowane jest w pozytywnym nastroju i wielu inwestorów rozważa przyszłe wzrosty.

Oczekiwane wiadomości

Dziś jest bardzo słaby napływ wiadomości. W Europie, Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych nie oczekuje się istotnych statystyk, więc większość par walutowych podlega fizycznemu wpływowi inwestorów. Podsumowując, oczekuje się aktywnego tygodnia i wszystkie ważne statystyki zostaną opublikowane w dniu jutrzejszym.

Propozycje handlowe

EUR/USD Euro/dolar porusza się w pozytywnym nastroju. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważny poziom zatrzymania wzrostu znajduje się na 1,2696. Ważne poziomy ograniczenia spadku znajdują się w okolicach 1,2633 i 1,2604. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

 

GBP/USD Funt/dolar porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważny poziom zatrzymania wzrostu znajduje się na 1,6125. Ważne poziomy ograniczenia spadku znajdują się w okolicach 1,6061 i 1,6008. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

 

AUD/USD Dolar australijski porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważny poziom zatrzymania wzrostu znajduje się na 0,8784. Ważne poziomy ograniczenia spadku znajdują się w okolicach 0,8719 i 0,8651. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

 

USD/JPY Para walutowa dolar/jen pozostaje pod presją. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy spadek. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na około 107,38 i 108,04. Ważny poziom hamujący spadek znajduje się na około 107,05. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

 

GOLD Złoto notowane jest w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważny poziom hamujący dalszy wzrost znajduje się w okolicy 1235, a ważne poziomy hamujące spadek na około 1229 i 1217. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.