Przegląd rynkowy 14.01.2016

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Para walutowa była w pobliżu poziomu 1.09, ale spadła do poziomu 1.08, pozostają perspektywy do dalszych spadków. GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu, ale pozostają perspektywy do dalszych wzrostów. USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie, istnieją perspekywy do dalszych wzrostów. Złoto nadal porusza się w negatywnym trendzie i notowane jest na poziomie 1092.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj w Europie i USA brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W Wielkiej Brytanii będą opublikowane dane statystyczne dot. decyzji w sprawie stóp procentowych. Spodziewane są dane napoziomie z poprzedniego okresu i mogą one mieć pozytywny wpływ na GBP. Warto także zwrócić uwagę na protokół z posiedzenia Komitetu Polityki Monetarnej.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.0897. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.0844 i 1.0805. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.4427 i 1.4475. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.4380. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.7002 i 0.7042. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.6919. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 117.90 i 118.37. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 117.27. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.0106. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0037. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 77.12. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 76.17 i 75.68. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1095. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1086 i 1079. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.