Przegląd rynkowy 14.10.2015

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie i są perspektywy do dalszych wzrostów. Do dalszych wzrostów potrzebne jest utrzymanie się powyżej poziomu 1.14. Na rynku widoczna jest przewaga pozycji KUP co wskazuje na ewentualne wzrosty. GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu i do dalszych wzrostów potrzebne są silne wiadomości z Wielkiej Brytanii. Para walutowa USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie i pozostają perspektywy do dalszych spadków. Złoto porusza się w pozytywnym trendzie, istnieją perspektywy do dalszych wzrostów, na rynku widoczna jest przewaga pozycji KUP.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z Europy, Wielkiej Brytanii i USA. W Europie warto zwrócić uwagę na wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych, spodziewane są dane na poziomie z poprzedniego okresu. Ważne są także dane statystyczne z Wielkiej Brytanii dot. wskaźnika średnich wynagrodzeń, oczekiwane są dane lepsze od poprzednich. Dzisiaj warto zwrócić uwagę także na wskaźnik sprzedaży detalicznej w USA, spodziewane są dane gorsze od poprzednich i może to mieć negatywny wpływ na USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1410. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.1382 i 1.1354. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.5289 i 1.5386. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.5199. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.7240 i 0.7326. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7197. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 119.72 i 119.89. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 119.47. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.9585 i 0.9614. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9554. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 62.95. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 62.72 i 62.11. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1175. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1166 i 1152. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.