Przegląd rynkowy 14.12.2015

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie, ale nadal znajduje się w pobliżu poziomu 1.09. Możliwe są dalsze wzrosty. GBP/USD tak samo jak i EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie, ale istnieją perspektywy do dalszych wzrostów. Po publikacji pozytywnych wiadomości z USA dolar amerykański znacznie umocnił się. USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie, istnieją perspektywy do dalszych wzrostów. Złoto porusza się w pozytywnym trendzie i pozostają perpsektywy do dalszych wzrostów.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj w Wielkiej Brytanii i USA brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W Europie polecamy zwrócić uwagę na wskaźnik CPI we Włoszech, spodziewane są dane na poziomie z poprzedniego okresu i mogą one mieć pozytywny wpływ na EUR. Warto także zwrócić uwagę na przemówienie prezesa EBC Draghi, podczas którego to mogą wystąpić krótkoterminowe i agresywne zmiany wielokierunkowe.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki.Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1018. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.0952 i 1.0935. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.5240. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.5165 i 1.5127. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.7263 i 0.7227. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7159. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 122.09 i 121.55. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 120.59. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.9978 i 0.9899. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9810. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 70.45. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 69.52 i 69.02. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1078. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1068 i 1062. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.