Przegląd rynkowy 14.01.2015

Wykres EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Podczas, gdy sytuacja w Europie wygląda na rozczarowywującą, może nastąpić dalszy spadek wartości waluty europejskiej. Ogólnie rzecz biorąc, sytuacja jest taka, że nawet program luzowania polityki pieniężnej może nie spełniać oczekiwań. Dla dalszego wzrostu potrzebny jest napływ pozytywnych wiadomości z Europy. GBP/USD, podobnie jak EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu, a istnieją perspektywy dalszej redukcji. Para walutowa USD/JPY nadal notuje spadek i udało jej się zakorzenić na poziomie 117,00. Złoto skorygowało się po szybkim wzroście, więc możliwy jest dalszy spadek.

Nadchodzące wiadomości

Dzisiaj spodziewamy się ważnych statystyk dla Europy i Stanów Zjednoczonych. W Europie należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące produkcji przemysłowej, gdzie oczekiwane są lepsze od poprzednich danych, które mogą mieć pozytywny wpływ na europejską walutę. W Wielkiej Brytanii nie przewiduje się istotnych statystyk. W USA należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące sprzedaży detalicznej, gdzie oczekiwane są gorsze od poprzednich dane, które mogłyby mieć negatywny wpływ na dolara amerykańskiego.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy spadek. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na około 1,1794 i 1,1858. Ważny poziom ograniczenia spadku znajduje się na poziomie 1,1753. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy spadek. Ważny poziom ograniczający wzrost znajduje się na około 1,5174. Ważne poziomy ograniczenia spadku znajdują się na poziomach około 1,5143 i 1,5077. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, co wskazuje na dalszy spadek. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na 0,8104 i 0,8188. Ważny poziom ograniczenia spadku znajduje się na 0,8068. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, co wskazuje na dalszy spadek. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na 117,93 i 118,81. Ważny poziom powstrzymujący spadek znajduje się na 116,71. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD notowane jest w wąskim kroytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy spadek. Ważne poziomy ograniczające dalszy wzrost znajdują się na około 1234 i 1244. Istotne ograniczenie dalszej redukcji znajduje się na około 1225. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym sa publikowane wylacznie dla celow informacyjnych i nie sa przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedazy instrumentow finansowych, o ktorych mowa w nim i nie maja na celu naklaniania do zawierania takich transakcji.