Przegląd rynkowy 14.08.2015

EUR/USD nadal porusza się w pozytywnym trendzie i są perspektywy do dalszych wzrostów. Jednak do tego potrzebne jest przełamanie poziomu 1.12, do tego mogą przyczynić się pozytywne dane statystyczne z Europy. Na rynku widać wyraźną przewagę pozycji KUP. GBP/USD tak samo jak i EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie i są perspektywy do dalszych wzrostów. Do dalszych wzrostów potrzebne są pozytywne wiadomości z Wielkiej Brytanii. Para walutowa USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu jednak istnieją perspektywy do dalszych wzrostów.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj oczekiwane są ważne dane statystyczne z Europy i USA. W Wielkiej Brytanii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. Warto zwrócić uwagę na dane statystyczne z Europy dot. wskaźnika cen dóbr konsumpcyjnych (CPI), spodziewane są dane na poziomie poprzednich. Ważne są także dane statystyczne dot. wskaźnika nastroju konsumentów Michigan, spodziewane są dane lepsze od poprzednich i może to mieć pozytywny wpływ na USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1187. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.1127 i 1.1079. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.5636. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.5602 i 1.5573. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.7383 i 0.7408. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7326. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 124.62. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 124.34 i 124.08. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.9793. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.9751 i 0.9729. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 64.79. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 64.26 i 63.48. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1118 i 1127. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1112. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.