Przegląd rynkowy 15.03.2016

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu w pobliżu poziomu 1.11. Możliwe są dalsze spadki. Po publikacji decyzji w sprawie stóp procentowych w Japonii wartość pary walutowej USD/JPY spadła. W chwili obecnej para walutowa stopniowo wzrasta, ale dalszy kierunek jest nieokreślony. Złoto nadal porusza się w negatywnym trendzie. W chwili obecnej wartość złota notowana jest na poziomie 1227, pozostają perspektywy do dalszych spadków.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z USA. Polecamy zwrócić uwagę na bazowy wskaźnik sprzedaży detalicznej, wskaźnik cen dóbr produkcyjnych oraz sprzedaż detaliczną. Spodziewane są dane gorsze od poprzednich i mogą one mieć negatywny wpływ na wartość USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1135. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.1078. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 113.71 i 114.14. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 113.22. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1237 i 1258. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1225. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.