Przegląd rynkowy 15.09.2015

EUR/USD po aktywnym wzroście nastąpiła korekta. Pozostają perspektywy do dalszych wzrostów, jednak dla tego potrzebne są mocne wiadomości . Na rynku widoczna przewaga pozycji KUP. GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu jednak pozostają perspektywy do dalszych wzrostów. Para walutowa USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie ale wielu inwestorów liczy na dalsze wzrosty. Złoto porusza się w wąskim korytarzu i są perspektywy do dalszych wzrostów.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z Europy, Wielkiej Brytanii i USA. W Europie warto zwrócić uwagę na wskaźnik nastroju ekonomicznego ZEW w Niemczech, spodziewane są dane gorsze od poprzednich i może to mieć negatywny wpływ na EUR. Ważne są także dane statystyczne z Wielkiej Brytanii dotyczące wskaźnika cen dóbr konsumpcyjnych (CPI), spodziewane są dane gorsze od poprzednich i może to mieć negatywny wpływ na GBP. W USA warto zwrócić uwagę na dane statystyczne dotyczące wskaźnika sprzedaży detalicznej. Spodziewane są dane gorsze od poprzednich i może to mieć negatywny wpływ na USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1300. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.1268 i 1.1170. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.5469. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.5416 i 1.5372. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7164. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.7111 i 0.7062. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 120.18 i 120.64. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 119.83. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.9694 i 0.9718. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9666. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 67.46 i 67.83. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 66.88. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1108 i 1110. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1106. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.