Przegląd rynkowy 15.12.2014

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu.Istnieją pewne perspektywy dalszego spadku, ale będzie to wymagało nie pozytywnych danych w Europie. Wielu inwestorów wolą sprzedać walutę europejską.

GBP/USD jak i EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu, ale istnieją perspektywy dalszego spadku, ale będzie to wymagało negatiwnich danych z Wielkiej Brytanii. Para walutowa USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Złoto notowane jest w wąskim korytarzu, ale dalszy wzrost jest możliwy.

Nadchodzące wiadomości

Dzisiaj spodziewamy się ważnych statystyk z Wielkiej Brytanii i USA . Należy zwrócić tam uwagę na statystyki dotyczące indeksy CBI, gdzie oczekiwane są gorsze dane od poprzednich, które mogłyby mieć negatywny wpływ na walutę. Nie oczekuje się dziś statystyk w Europie. W USA należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące produkcja przemysłowa, gdzie oczekiwane są lepsze od poprzednich dane, które mogą mieć pozytywny wpływ na wartość dolara amerykańskiego.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy spadek. Ważny poziom ograniczająci wzrost znajdują się na 1.2483. Ważnie poziomy ograniczenia spadku znajduje się na 1,2432 i 1.2383. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD znajduje się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważny poziom ograniczający wzrost znajdują się na 1.5745. Ważne poziomi powstrzymania spadku znajduje się na 1.5745 i 1.5694 Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD znajduje się pod presją. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na 0.8253 i 0.8297. Ważny poziom powstrzymania spadku znajduje się na 0.8202. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY znajduje się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważne poziomy ograniczający dalszy wzrost znajduje się na 118.73 i 119.05. Ważny poziom ograniczające spadek znajdują się około 117,75. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

 

GOLD notowane jest w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważne poziomy ograniczające dalszy wzrost znajdują się na 1220 i 1227. Istotne ograniczenie dalszego spadku znajduje się na poziomie 1213. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym sa publikowane wylacznie dla celow informacyjnych i nie sa przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedazy instrumentow finansowych, o ktorych mowa w nim i nie maja na celu naklaniania do zawierania takich transakcji.