Przegląd rynkowy 15.12.2015

Para walutowa EUR/USD osiągnęła poziom 1.10 i porusza się w pozytywnym trendzie. Pozostają perspektywy do dalszych wzrostów. GBP/USD tak samo jak i EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Istnieją perspektywy do dalszych wzrostów. Inwestorzy oczekują publikacji ważnych danych ekonomicznych i może to spowodować odwrócenie trendu lub wzmocnienie istniejących pozycji. USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie, istnieją perspektywy do dalszych spadków. Złoto porusza się w negatywnym trendzie, pozostają perspektywy do dalszych spadków.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z Europy, USA i Wielkiej Brytanii. W Europie polecamy zwrócić uwagę na nastrój ekonomiczny ZEW w Niemczech, spodziewane są dane lepsze od poprzednich i mogą one mieć pozytywny wpływ na EUR. W Wielkiej Brytanii i USA warto zwrócić uwagę na wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych (CPI), w obu przypadkach oczekiwane są dane na poziomie z poprzedniego okresu i mogą one mieć pozytywny wpływ na GBP oraz USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1048. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.0986 i 1.0949. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.5199. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.5137 i 1.5108. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważny poziom powstrzymujące wzrost znajduje się na poziomie 0.7281. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7195. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 121.18 i 121.34. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 120.35. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujące wzrost znajduje się na poziomie 0.9870. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9791. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważny poziom powstrzymujące wzrost znajduje się na poziomie 71.12. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 70.00. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujące wzrost znajduje się na poziomie 1074. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1059. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.