Przegląd rynkowy 15.01.2015

EUR/USD znajduje się pod presją sprzedaży i istnieją szanse na dalsze spadki. Ogólnie rzecz biorąc, wielu inwestorów wstrzymuje się do dnia 22 stycznia, kiedy zostanie rozwiązany problem luzowania ilościowego. Po 22 stycznia bardziej oczywiste stanie się w jakim kierunku będzie poruszać się para w ciągu następnego miesiąca lub dwóch. GBP/USD stopniowo się umocnia i istnieją perspektywy dalszego wzrostu, ale będzie to wymagało pozytywnego tła w postaci wiadomości z Wielkiej Brytanii. Para walutowa USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie i istnieją perspektywy dalszego wzrostu. Złoto notowane jest w wąskim korytarzu, ale ma szansę na przyszły wzrost.

Nadchodzące wiadomości

Dzisiaj spodziewamy się ważnych statystyk dla Europy i Stanów Zjednoczonych. W Europie należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące wskaźnika cen konsumpcyjnych w Hiszpanii, gdzie spodziewane są dane na poziomie poprzednich, ale jeśli dane będą słabsze EUR/USD będzie nadal spadać. Dzisiaj nie oczekuje się istotnych statystyk z Wielkiej Brytanii. W USA należy zwrócić uwagę na Wskaźnik Cen Produkcyjnych, gdzie oczekiwane są słabsze dane od poprzednich, które mogą mieć negatywny wpływ na dolara amerykańskiego.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD znajdują się pod silną presją. Średnie kroczące są skierowane w dół, co wskazuje na dalszy spadek. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na około 1,1844. Ważne poziomy ograniczenia spadku znajdują się na około 1,1758 i 1,1726. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalszy wzrost jest możliwy. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na około 1,5267. Ważne poziomy ograniczenia spadku znajdują się na około 1,5210 i 1,5149. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na około 0,8218. Ważne poziomy ograniczenia spadku znajdują się na około 0,8177 i 0,8067. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na około 117,90. Ważne poziomy ograniczające dalszy spadek znajdują się na 117,53 i 116,05. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalszy wzrost jest możliwy. Ważne poziomy ograniczające dalszy wzrost znajdują się na około 1232 i 1244. Istotne ograniczenie dalszej redukcji znajduje się na poziomie 1218. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym sa publikowane wylacznie dla celow informacyjnych i nie sa przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedazy instrumentow finansowych, o ktorych mowa w nim i nie maja na celu naklaniania do zawierania takich transakcji.