Przegląd rynkowy 15.09.2014

Codzienny przegląd rynkowy

Rynek pozostaje stabilny i otworzył się na poziomie piątkowego zamknięcia. Dolar amerykański utrzymuje się w pozytywnym trendzie. Inwestorzy liczą na dalszy wzrost stóp procentowych, ale trudno przewidzieć kiedy właściwie może się to zdarzyć. Europejska waluta wygląda słabo w porównaniu do innych walut. Presja na euro jest zachowana i nie jest widoczne żadne światełko w tunelu. Funt brytyjski jest w stagnacji ze względu na referendum, które odbędzie się w tym tygodniu. Teraz trudno jest ocenić jakich wyników należy się spodziewać. Należy pamiętać, że jeśli Szkocja stanie się niezależna presja na funta brytyjskiego wzrośnie i dalszy spadek wartości jest nieunikniony. Złoto porusza się w pobliżu swoich minimów.

Nadchodzące wiadomości

Dzisiaj oczekiwany jest dość spokojny dzień pod względem wiadomości. W Europie oczekuje się tylko drobnych statystyki, które nie będą miały silnego wpływu na rynek. W Wielkiej Brytanii nie oczekuje się żadnych statystyk. W Japonii dzisiaj jest dzień wolny, więc nie oczekuje się żadnych wiadomości. W Stanach Zjednoczonych należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące wskaźnika produkcyjnego Nowego Jorku, gdzie oczekiwane są lepsze dane od poprzednich które mogą mieć pozytywny wpływ na dolara amerykańskiego. Następnie zostaną opublikowane statystyki dotyczące produkcji przemysłowej, gdzie oczekiwane są dane gorsze niż poprzednie, które mogą mieć negatywny wpływ na rynek.

Propozycje handlowe

EUR/USD Euro/dolar porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalszy spadek. Kluczowe poziomy oporu znajdują się 1,2968 i 1,2978. Kluczowe poziomy wsparcia znajdują się na 1,2940 i 1,2908. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej dla spadku (opcja sprzedaży), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kupna).

 

GBP/USD Funt/dolar porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalszy spadek. Poziom odporności znajduje się na 1,6278. Kluczowe poziomy wsparcia leżą na 1,6184 i 1,6229 i 1,6204. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej dla spadku (opcja sprzedaży), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kupna).

 

AUD/USD Dolar australijski znajduje się pod presją sprzedaży. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalszy spadek. Kluczowe poziomy oporu leżą na 0,9016 i 0,9067. Kluczowy poziom wsparcia znajduje się w okolicy 0,8982. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej dla spadku (opcja sprzedaży), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kupna).

 

USD/JPY Para walutowa dolar/jen utrzymuje pozytywny nastrój. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Kluczowy poziom oporu znajduje się na około 107,38. Kluczowe poziomy wsparcia znajdują się na wysokości od 107,15 i 106,95. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej dla spadku (opcja sprzedaży), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kupna).

 

GOLD Złoto notowane jest blisko swoich minimów. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Kluczowe poziomy oporu znajdują się na wysokościach od 1235 i 1240. Kluczowy poziom wsparcia znajduje się na poziomie 1225. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej dla spadku (opcja sprzedaży), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kupna).

Zastrzeżenie (Disclaimer). Opinia ta jest dla celów informacyjnych i nie może być interpretowana jako oferta lub instrukcja do wykonania niektórych transakcji na rynkach finansowych i towarowych. Prognozy i zalecenia przedstawione w niniejszym przeglądzie są osobistą opinią analityków firmy. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które moga powstać przy użyciu tego raportu. Firma zapewnia, że pracownicy nie mają osobistego interesu w promowaniu wyrażonych tutaj pomysłów. Ten dokument jest ze źródeł publicznych. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu mogą ulec zmianie w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Drukowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie opisanej recenzji, informacjii mogą być dokonywane jedynie za pisemną zgodą firmy.