Przegląd rynkowy 15.10.2014

Po publikacji negatywnych statystyk dotyczących indeksu nastrojów gospodarczych w Niemczech, para EUR/USD po raz kolejny znalazła się pod silną presją. Jeżeli takie statystyki się powtórzą istnieją szanse na dalsze spadki, jednak bez silnych korekt. Para GBP/USD zaktualizowała swoje roczne minimum po publikacji wskaźnika cen konsumpcyjnych. Dane były znacznie gorsze niż oczekiwano, co spowodowało aktywną redukcję brytyjskiej waluty. GBP/USD ma szansę na spadek do wartości 1,55. Para walutowa USD/JPY stopniowo zaczęła odzyskiwać swoją pozycję. Złoto znajduje się w konsolidacji po silnym wzroście i w pozycji do ewentualnego przyszłego wzrostu.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewamy się ważnych statystyk w Europie, Wielkiej Brytanii i USA. W Europie należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące indeksu cen konsumpcyjnych w Niemczech, oczekiwane są dane na poziomie poprzednich, ale jeśli dane będą słabsze będzie to miało negatywny wpływ na europejską walutę. Następnie odbędzie się przemówienie prezesa EBC Draghi. W Wielkiej Brytanii należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące zmian w liczbie wniosków o zasiłki dla bezrobotnych, gdzie oczekiwane są pozytywne dane, które mogą mieć pozytywny wpływ na brytyjską walutę. W Stanach Zjednoczonych należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące danych sprzedaży detalicznej, gdzie oczekiwane są słabsze dane, które mogą mieć negatywny wpływ na dolara amerykańskiego.

Propozycje handlowe

EUR/USD Euro/dolar porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane poziomo, ale możliwy jest dalszy spadek. Ważne poziomy zatrzymania wzrostu znajdują się na 1,2678 i 1,2766. Ważny poziom redukcji spadku znajduje się na 1,2623. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

 

GBP/USD Funt/dolar zaktualizował swoje roczne minimum. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy spadek. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się w okolicach 1,5942 i 1,6078. Ważny poziom redukcji spadku znajduje się na 1,5876. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

 

AUD/USD Dolar australijski porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważny poziom powstrzymania wzrostu się na 0,8752. Ważne poziomy ograniczające spadek znajdują się w okolicy 0,8705 i 0,8674. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

 

USD/JPY Para walutowa dolar/jen jest notowana w pozytywnym nastroju. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Znaczące ograniczenie wzrostu znajduje się na poziomie około 107,39. Ważne ograniczenia spadku znajdują się na poziomach około 107,03 i 106,83. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

 

GOLD Złoto znajduje się w konsolidacji po silnym wzroście. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalszy spadek. Ważne poziomy ograniczające dalszy wzrost znajdują się na około 1228 i 1238. Ważny poziom powstrzymujący dalszy spadek znajdują się na około 1224. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.