Przegląd rynkowy 16.02.2016

EUR/USD nadal porusza się w negatywnym trendzie. Wartość pary walutowej spadła do poziomu 1.11, ale istnieją perspektywy do dalszych wzrostów. GBP/USD tak samo jak i EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie i notowany jest w pobliżu poziomu 1.44, pozostają perspektywy do dalszych spadków. USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie, ale w chwili obecnej stopniowo spada. Para walutowa w dalszym ciągu porusza się w pobliżu poziomu 114. Cena złota po aktywnej redukcji stopniowo wzrasta i notowane jest na poziomie 1200. Możliwe są dalsze wzrosty.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statysztyczne z Europy i Wielkeij Brytanii. W USA brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W Europie będą opublikowane dane statystyczne dot. nastroju ekonomicznego ZEW w Niemczech, spodziewane są dane gorsze od poprzednich i mogą one mieć negatywny wpływ na EUR. W Wielkiej Brytanii warto zwrócić uwagę na wskaźnik cen dóbr konsumpnyjnych. Spodziewane są dane lepsze od poprzednich i mogą one mieć pozytywny wpływ na wartość GBP.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.1184 i 1.1230. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.1128. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.4456 i 1.4536. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.4406. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7176. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7130. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 114.88. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 114.29 i 113.60. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.9888. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.9855 i 0.9794. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 77.84 i 78.45. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 76.40. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1213 i 1224. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1190. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.