Przegląd rynkowy 16.03.2016

Wartość pary walutowej EUR/USD spada. W chwili obecnej para walutowa porusza się w pobliżu poziomu 1.10, pozostają perspektywy do dalszych spadków. USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie w pobliżu poziomu 113. Istnieją perspektywy do dalszych wzrostów. Cena złota stopniowo wzrasta i notowana jest na poziomie 1232. Istnieją perspektywy do dalszych wzrostów.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są dane statystyczne z USA. Polecamy zwrócic uwagę na decyzję w sprawie stóp procentowych, która będzie miała wpływ na wartość USD i złota. Bedą także opublikowane dane statystyczne dot. zapasów ropy naftowej oraz bazowego wskaźnika cen dóbr konsumpcyjnych.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.1109 i 1.1125. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.1082. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 113.56. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 113.02 i 112.64. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1234 i 1237. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1227. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.