Przegląd rynkowy 16.05.2016

EUR/USD nadal porusza się w wąskim korytarzu w pobliżu poziomu 1.13. USD/JPY stopniowo spada. Para walutowa porusza się w pobliżu poziomu 108 i pozostają perspektywy do dalszych spadków. Cena złota nadal wzrasta. Wartość aktywa notowana jest na poziomie 1276. Możliwe są dalsze wzrosty.

Oczekiwane wiadomości

W Europie i USA brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.1320 i 1.1356. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.1283. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 108.98 i 109.54. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 108.47. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1279. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1270 i 1262. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.