Przegląd rynkowy 16.09.2015

EUR/USD po aktywnej redukcji nastąpiła korekta. Pozostają perspektywy do dalszych wzrostów, jednak dla tego potrzebne są pozytywne wiadomości z Europy. Jutro oczekiwana jest publikacja dotycząca stóp procentowych USA, podczas tej publikacji na rynku można będzie spodziewać się silnych ruchów. GBP/USD porusza się w negatywnym trendzie i są perspektywy do dalszych spadków. Na rynku widoczna przewaga pozycji Sprzedaj, cel na poziomie 1.52. Para walutowa USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie, istnieją perspektywy do dalszych wzrostów. Złoto porusza się w wąskim korytarzu jednak istnieją perspektywy do dalszych wzrostów.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z Europy, Wielkiej Brytanii i USA. W Europie warto zwrócić uwagę na wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych, spodziewane są dane na poziomie z poprzedniego okresu. Ważne są także dane statystyczne z Wielkiej Brytanii dotyczące wskaźnika średnich wynagrodzeń, spodziewane są dane lepsze od poprzednich i może to mieć pozytywny wpływ na GBP. W USA warto zwrócić uwagę na dane statystyczne dotyczące bazowego wskaźnika CPI spodziewane są dane na poziomie z poprzedniego okresu.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1297. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.1280 i 1.1257. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.5357 i 1.5456. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.5328. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.7146 i 0.7164. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7084. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 120.32 i 120.64. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 119.76. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.9740 i 0.9762. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9714. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 66.98 i 67.55. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 66.24. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1106 i 1109. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1103. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.