Przegląd rynkowy 16.10.2014

W środę dolar amerykanski stracił wyraźnie na wartości po publikacji negatywnych danych z USA. Spadek sprzedaży detalicznej był przewidywany wcześniej i dlatego przyczynił sie do wyraźnego spadku wartości dolara amerykańskiego. Wielu inwestorów określa to jako głęboką korekcję. Para walutowa EUR/USD umocniła się powyżej 1.28, co jest pozytywnym sygnałem dla kupujących. Para GBP/USD nie została wyceniana tak pozytywnie jak para EUR/USD, choć demonstrowała ona aktywny wzrost. Para walutowa USD/JPY znajduje się pod presja i traci na wartości. Na tle tych wiadomości złoto porusza się w pozytywnym trendzie.

Oczekiwane wiadomosci

Ważna statystyka dla strefy Euro i USA jest oczekiwana dziś. Co do strefy euro, rekomendujemy zwrócić uwagę na indeks cen konsumpcyjnych, oczekiwane jest pozostanie na tym samym poziomie, lecz w przypadku pozytywnych sygnałów, euro bedzie kontynuować tendencję wzrostowa. W USA polecamy zwrócić uwagę na Wskaźnik Przemysłowy Filadejfilskiej FED, prognoza jest negatywna i moze miec wplyw na dolara amerykanskiego.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważny poziom zatrzymania wzrostu znajduje sie na 1,2884. Ważne poziomy redukcji spadku znajdują się na 1,2807 i 1.2740. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

 

GBP/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane w dół, co wskazuje na dalszy spadek. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują sie w okolicach 1,6003 i 1,6066. Ważny poziom redukcji spadku znajduje się na 1,5872. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

 

AUD/USD porusza sie w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważny poziom powstrzymania wzrostu znajduje się na 0,8857. Ważne poziomy ograniczające spadek znajdują się w okolicach 0,8776 i 0,8715. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

 

USD/JPY pozostaje pod presją. Średnie kroczące są zorientowane horyzontalnie, co wskazuje na dalszy wzrost. Znaczące poziomy ograniczenia wzrostu znajdują się na poziomach 106.38 i 107.48. Ważny poziom ograniczenia spadku znajduje się na 105.18 Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

 

ZŁOTO porusza sie w trendzie pozytywnym. Średnie kroczące sa zorientowane horyzontalnie, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważny poziom ograniczający dalszy wzrost znajduje się na poziomie 1248. Ważne poziomy powstrzymujące dalszy spadek znajdują się na poziomach 1237 i 1222. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomu wsparcia mozna rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym sa publikowane wylacznie dla celow informacyjnych i nie sa przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedazy instrumentow finansowych, o ktorych mowa w nim i nie maja na celu naklaniania do zawierania takich transakcji.