Przegląd rynkowy 17.02.2016

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie i nadal notowany jest w pobliżu poziomu 1.11, pozostają perspektywy do dalszych wzrostów. GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Dzisiaj zostaną opublikowane ważne dane statystyczne z Wilekiej Brytanii, w związku z tym może powstać nowy trend. USD/JPY nadal porusza się w negatywnym trendzie. Para walutowa spadła do poziomu 113, ale dalsze wzrosty są możliwe. Po aktywnym wzroście złoto stopniowo spada i porusza się w pobliżu poziomu 1200. Wartość aktywa notowana jest na poziomie 1200. Możliwe są dalsze spadki.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statysztyczne z Wielkeij Brytanii i USA. W Europie brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W Wielkiej Brytanii warto zwrócić uwagę na dane statystyczne dot. średnich wynagrodzeń, spodziewane są dane gorsze od poprzednich i mogą one mieć negatywny wpływ na GBP. W USA polecamy zwrócić uwagę na wskaźnik cen dóbr produkcyjnych. Spodziewane są dane na poziomie z poprzedniego okresu i mogą one mieć pozytywny wpływ na USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1193. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.1119. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.4360 i 1.4517. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.4256. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.7120 i 0.7181. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7081. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 114.39 i 114.89. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 113.60. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

 

USD/CHF porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.9899. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.9861 i 0.9847. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 78.08. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 76.88 i 75.84. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1209 i 1216. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1194. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.