Przegląd rynkowy 17.03.2016

Po publikacji decyzji w sprawie stóp procentowych wartość USD znacznie spadła i miało to wpływ na wszystkie trzy aktywa. EUR/USD osiągnął poziom 1.12, ale w chwili obecnej porusza się w wąskim korytarzu. USD/JPY spadła do poziomu 112. W chwili obecnej wykres ceny stopniowo zmienia swój kierunek. Cena złota wzrasta. Wartość tego aktywa notowana jest na poziomie 1257. Możliwe są dalsze wzrosty.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z Europy i USA. W Europie warto zwrócić uwagę na wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych (CPI). Spodziewane są dane na poziomie z poprzedniego okresu i mogą one mieć pozytywny wpływ na wartość EUR. W USA warto zwrócić uwagę na wskaźnik przemysłowy według Fed z Filadelfii. Spodziewane są dane lepsze od poprzednich i mogą one mieć pozytywny wpływ na USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1242. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.1193 i 1.1057. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 112.96 i 113.82. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 111.93. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1263. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1253 i 1226. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.