Przegląd rynkowy 17.09.2015

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie i są perpektywy do dalszych wzrostów. Dalsze wzrosty są możliwe tylko w tym wypadku jeśli zostanie przełamany poziom i utrzymany poziom powyżej 1.13. Na rynku widać wyraźną przewagę pozycji Kup co może wskazywać na ewentualne wzrosty. GBP/USD porusza się w pozytywnym trendzie, jednak nie udało się tej parze przełamać poziom 1.55. Do dalszych wzrostów potrzebne są pozytywne wiadomości z Wielkiej Brytanii. Para walutowa USD/JPY porusza się w pozytywnym nastroju i są możliwe dalsze wzrosty. Złoto porusza się w pozytywnym trendzie i możliwe są dalsze wzrosty.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewamy się ważnych danych statystycznych z Europy, Wielkiej Brytanii i USA. W Europie warto zwrócić uwagę na biuletyn ekonomiczny EBC. W Wielkiej Brytanii będą opublikowane ważne dane statystyczne dot. wskaźnika sprzedaży detalicznej, spodziewane są dane lepsze od poprzednich i może to mieć pozytywny wpływ na GBP. Warto także zwrócić uwagę na decyzji w sprawie stóp procentowych w USA, w chwili publikacji spodziewane są silne ruchy wielokierunkowe.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1319. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.1273 i 1.1212. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.5527. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.5436 i 1.5328. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7206. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.7176 i 0.7143. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 120.87. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 120.60 i 120.10. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.9720 i 0.9761. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9668. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 65.29 i 66.50. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 64.65. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1124. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1119 i 1107. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.