Przegląd rynkowy 17.11.2015

EUR/USD notowany jest poniżej poziomu 1.07. Pozostają perspektywy do dalszych spadków, jednak dla tego potrzebne są negatywne wiadomości z Europy. Na rynku widoczna jest przewaga pozycji Sprzedaj. GBP/USD tak samo jak i EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie i istnieją perspektywy do dalszych spadków. Para walutowa USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie i są perspektywy do dalszych wzrostów. Złoto porusza się w negatywnym trendzie i istnieją perspektywy do dalszych spadków.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z Europy, Wielkiej Brytanii i USA. W Europie warto zwrócić uwagę na dane statystyczne dot. wskaźnika nastroju ekonomicznego w Niemczech, spodziewane są dane lepsze od poprzednich i może to mieć pozytywny wpływ na EUR. Ważne są także dane statystyczne z Wielkiej Brytanii dot. wskaźnika CPI, spodziewane są dane na poziomie z poprzedniego okresu. W USA warto zwrócić uwagę na bazowy wskaźnik CPI, spodziewane są dane na poziomie z poprzedniego okresu.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.0689 i 1.0756. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0655. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.5203 i 1.5226. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.5165. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.7107 i 0.7131. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7078. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 123.44. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 123.17 i 122.39. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane w górę co wskazuje na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.0116. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.0091 i 1.0043. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 65.61 i 66.39. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 64.85. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane w dół co wskazuje na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1085 i 1098. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1077. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.