Przegląd rynkowy 17.02.2015

EUR/USD cena tej pary została skorygowana po aktywnym wzroście. Otwiera to możliwości do dalszej redukcji, ale wymaga to negatywnyh statystyk z Europy. GBP/USD, para ta podobnie została skorygowana po aktywnym wzrostie. Do dalszych spadków potrzebny jest napływ negatywnych informacji z Wielkiej Brytanii. Złoto znajduje się pod presją wyprzedaży i istnieją przesłanki do dalszego osłabienia kursu.

Nadchodzące informacje

Dziś spodziewamy się publikacji ważnych informacji zarówno w Europie, Wielkiej Brytanii i USA. Europa oczekuje statystyki dotyczące indeksu nastrojów gospodarczych Niemiec, spodziewa się danych lepszych niż poprzednio, które mogą mieć pozytywny wpływ na europejską walutę. Wielka Brytania powinna zwrócić uwagę na statystyki dotyczące indeksu cen konsumpcyjnych, spodziewane są dane gorsze od poprzednich , które mogłyby mieć negatywny wpływ na funta brytyjskiego. USA powinny zwrócić uwagę na przemównienie członka Federalnego Komitetu Otwartego Rynku, w czasie przemуwienia spodziewane są silne ruchy wielokierunkowe.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD znajduje się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy spadek.Ważny poziom ograniczający wzrost znajduje się na poziomie około 1,1427. Ważne poziomy ograniczjące spadki znajdują się na poziomach około 1,1348 i 1,1318. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD również porusza się w wąskim korytarzu.Średnie kroczące skierowane są poziomo, ale możliwy jest dalszy spadek. Ważny poziom ograniczający wzrost znajduje się na poziomie około 1,5438. Ważne poziomy ograniczjące spadki znajdują się na poziomach około 1,5366 i 1,5338. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD znajduje się w pozytywny trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalszy wzrost jest możliwy. Ważny poziom ograniczający wzrost znajduje się na poziomie około 0,7807. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach około 0,7778 i 0,7742. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalszy wzrost jest możliwy. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na poziomach około 118,63 i 118,81. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie około 118,22. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu.Średnie Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalszy wzrost jest możliwy. Ważny poziom ograniczający wzrost znajduje się na poziomie około 0,9334. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach około 0,9299 i 0,9282. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w wąskim korytarzu.Średnie Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalszy wzrost jest możliwy. Ważny poziom ograniczający wzrost znajduje się na poziomie około 64,06. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach około 62,06 i 60,95. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD Złoto znajduje się w negatywnym nastroju. Średnie kroczące są skierowane w dół, co wskazuje na dalszy spadek.Poziomy ograniczające wzrost znajdują się na poziomach około 1230 i 1236. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie około 1224. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym sa publikowane wylacznie dla celow informacyjnych i nie sa przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaay instrumentow finansowych, o ktorych mowa w nim i nie maja na celu naklaniania do zawierania takich transakcji.