Przegląd rynkowy 18.05.2016

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Para walutowa spadła do poziomu 1.12 i w dalszym ciągu spada. USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie pomiędzy poziomami 108 i 109. Istnieją perspektywy do dalszych spadków. Cena złota porusza się w negatywnym trendzie i notowana jest na poziomie 1275.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z Europy i USA. W Europie będzie opublikowany wskaźnik CPI. W USA polecamy zwrócić uwagę na zapasy ropy naftowej oraz protokół z posiedzenia FOMC.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.1316 i 1.1349. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.1284. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 109.39. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 108.73. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1281. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1273 i 1269. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.