Przegląd rynkowy 18.07.2016

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu w pobliżu poziomu 1.10. USD/JPY notowana jest na poziomie 105 i porusza się w negatywnym trendzie. Para walutowa USD/CHF wzrosła do poziomu 0.98 i porusza się w wąskim korytarzu. GPB/USD porusza się w wąskim korytarzu i spadł do poziomu 1.32. AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu w pobliżupoziomu 0.75. Cena złota porusza się w pozytywnym trendzie w pobliżu poziomu 1329.

Oczekiwane wiadomości

W Europie brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W USA warto zwrócić uwagę na transakcje długookresowe netto TIC o godzinie 22:00 czasu środkowoeuropejskiego. W Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Australii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1070. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.1050. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 105.82. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 105.30. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.9840. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9827. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GPB/USD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.3267. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.3187. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7599. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7575. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1334. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1323. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.