Przegląd rynkowy 18.12.2015

EUR/USD stopniowo wzrasta, ale nadal notowany jest w okolicach poziomu 1.08. Istnieją perspektywy do dalszych wzrostów. GBP/USD tak samo jak i EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie, istnieją perspektywy do dalszych spadków. Złoto porusza się w pozytywnym trendzie i pozostają perspektywy do dalszych wzrostów.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj w Europie i Wielkiej Brytanii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W USA polecamy zwrócić uwagę na wskaźnik PMI dla usług, spodziewane są dane gorsze od poprzednich i mogą one mieć negatywny wpływ na dolara amerykańskiego.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujące wzrost znajduje się na poziomie 1.0869. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0802. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujące wzrost znajduje się na poziomie 1.4994. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.4865. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.7179 i 0.7211. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7098. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujące wzrost znajduje się na poziomie 123.03. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 121.85. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujące wzrost znajduje się na poziomie 0.9991. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9930. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujące wzrost znajduje się na poziomie 71.29. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 70.34. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1059 i 1068. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1048. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.