Przegląd rynkowy 18.02.2015

EUR/USD nadal porusza się w wąskim korytarzu i oczekujemy na ważne danych fundamentalne, które określą przyszły kierunek pary walutowej. Jeśli dane te bedą pozytywne, to możliwe jest dalsze wzrost z celem na poziomie 1,15. GBP/USD podobnie porusza się w wąskim korytarzu, do dalszego wzrostu kursu, potrzebne jest tło w postaci pozytywnych informacji z Wielkiej Brytanii. Istnieje duża szansa, że para ta opuści ten wąski korytarz w dniu dzisiejszym. Para USD/JPY znajduje się w pozytywnym trendzie i udało jej się przełamać poziom 119,00. Złoto porusza w negatywnym trendzie i dalszy spadek możliwy.

Nadchodzące informacje

Dziś spodziewamy się publikacji ważnych informacji zarówno w Europie, Wielkiej Brytanii i USA. W Europie powinniśmy zwrócić uwagę na statystyki sprzedaży 10-letnich obligacji w Niemczech. Wielka Brytania to statystyki dotyczące zmian w liczbie wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, spodziewa się danych lepszych od poprzednich, które mogą mieć pozytywny wpływ na funta brytyjskiego. Z danych z USA powinniśmy zwrócić uwagę na wskaźnik cen produkcyjnych. spodziewane dane gorsze od poprzednich, które mogłyby mieć negatywny wpływ na dolara amerykańskiego.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD poruszają się w wąskim korytarzu.Średnie kroczące skierowane poziomo, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom ograniczający wzrost znajduje się na poziomie około 1,1447. Ważne poziomy ograniczjące spadki znajdują się na poziomach około 1,1380 i 1,1335. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD poruszają się w wąskim korytarzu.Średnie kroczące skierowane poziomo, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom ograniczający wzrost znajduje się na poziomie około 1,5401. Ważne poziomy ograniczjące spadki znajdują się na poziomach około 1,5342 i 1,5315. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w pozytywnym nastroju. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalszy wzrost jest możliwy. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na 0,7830. Ważne poziomy ograniczenia spadku znajdują się na poziomach około 0,7804 i 0,7779. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym nastroju. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalszy wzrost jest możliwy. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na 119,40 Ważne poziomy ograniczenia spadku znajdują się na poziomach około 118,92 i 118,42. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF poruszają się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalszy spadek jest możliwy.Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na 0,9374. Ważne poziomy ograniczenia spadku znajdują się na poziomach około 0,9350 i 0,9315. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB poruszają się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalszy spadek jest możliwy.Poziomy ograniczające wzrost znajdują się na poziomach około 62,45 i 64,05. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie około 61,67. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD Złoto znajduje się w negatywnym nastroju. Średnie kroczące są skierowane poziomo, co wskazuje na dalszy spadek.Poziomy ograniczające wzrost znajdują się na poziomach około 1211 i 1225. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie około 1203. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym sa publikowane wylacznie dla celow informacyjnych i nie sa przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaay instrumentow finansowych, o ktorych mowa w nim i nie maja na celu naklaniania do zawierania takich transakcji.