Przegląd rynkowy 18.08.2015

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Do dalszych spadków potrzebne jest utrzymanie się poniżej poziomu 1.10. Na rynku widać wyraźną przewagę pozycji SPRZEDAJ co może wskazywać na ewentualne spadki. Do dalszych spadków mogą przyczynić się negatywne wiadomości z Europy. GBP/USD tak samo jak i EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Do dalszych spadków potrzebne jest utrzymanie się poniżej poziomu 1.55. Para walutowa USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu jednak możliwe są dalsze wzrosty. Złoto porusza się w wąskim korytarzu i są perspektywy do dalszych wzrostów.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj oczekiwane są ważne dane statystyczne z Wielkiej Brytanii i USA. W Europie brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. Warto zwrócić uwagę na wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych Wielkiej Brytanii. Ważne są także dane statystyczne z USA dot. ilości zezwoleń na budowę, spodziewane są dane gorsze od poprzednich i może to mieć negatywny wpływ na USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.1085 i 1.1123. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.1050. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.5603 i 1.5686. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.5572. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.7367 i 0.7388. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7342. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 124.58. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 124.38 i 124.23. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.9797. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.9777 i 0.9741. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 65.52. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 64.84 i 64.14. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1120 i 1122. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1116. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.