Przegląd rynkowy 19.01.2016

EUR/USD nadal porusza się w negatywnym trendzie i pozostają perspektywy do dalszych spadków. Para walutowa osiągnęła poziom 1.08. GBP/USD porusza się w pozytywnym trendzie i pozostają perspektywy do dalszych wzrostów, ale nadal utrzymuje się w pobliżu poziomu 1.42. W ciągu dnia będą opublikowane podstawowe dane statystyczne, dlatego inwestorzy mogą spodziewać się silnych ruchów. USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie i pozostają perspektywy do dalszych wzrostów. Cena złota spadła do poziomu 1088, ale w ciagu dnia aktywo może zmienić swój kierunek.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z Europy i Wielkiej Brytanii. W USA brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W Europie i Wielkiej Brytanii warto zwrócić uwagę na wskaźniki cen dóbr konsumpcyjnych. Spodziewane są dane na poziomie z poprzedniego okresu i mogą one mieć pozytywny wpływ na EUR i GBP. W Europie także będą opublikowane dane statystyczne dot. nastroju ekonomicznego ZEW w Niemczech. Spodziewane są dane gorsze od poprzednich i mogą one mieć negatywny wpływ na wartość EUR.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.0909. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0869. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.4296 i 1.4324. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.4327. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.6927. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.6870 i 0.6838. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 117.83. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 117.23 i 117.01. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.0079. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0039. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 79.52. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 78.80 i 78.31. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

GOLD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1090 i 1092. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1085. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.