Przegląd rynkowy 19.02.2015

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie i ustatkowało się powyżej poziomu 1.14 . Wielu inwestorów przewiduje dalszy wzrost i zwiększenie wielkości zamówień. Jeśli pozytywny nastrój się utrzyma istnieją szanse osiągnąć poziom 1,15 jeszcze w dniu dzisiejszym. GBP/USD podobnie znajduje się w pozytywnym trendzie, ale nie udalo się przełamać poziomu 1.55. USD/ JPY, cena tej pary zostala skorygowana po aktywnym wzroście, ale istnieją perspektywy dalszego wzrostu. Kurs Złota został skorygowany po aktywnym wzroście, ale istnieją perspektywy dalszego wzrostu.

Nadchodzące informacje

Dziś spodziewamy się publikacji ważnych informacji zarówno w Europie, Wielkiej Brytanii i USA. W Europie powinniśmy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące wskaźnika cen konsumpcyjnych we Francji, spodziewa się danych gorszych od poprzednich, które mogą mieć negatywny wpływ na europejską walutę. Wielka Brytania powinna zwrócić uwagę na statystyki dotyczące trendu zamówień przemysłowych CBI, spodziewa się danych lepszych od poprzednich, które mogą mieć pozytywny wpływ na funta brytyjskiego. Z danych z USA powinniśmy zwrócić uwagę na wskaźnik przemysłowy filadelfijskiej FED, oczekuje się danych lepszych niż poprzednio, co może mieć pozytywny wpływ na dolara amerykańskiego.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD poruszają się w pozytywnym nastroju. Średnie kroczące skierowane poziomo, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom ograniczający wzrost znajduje się na poziomie około 1,1423. Ważne poziomy ograniczjące spadki znajdują się na poziomach około 1,1392 i 1,1333. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w pozytywnym nastroju. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalszy wzrost jest możliwy. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na 1,5478. Ważne poziomy ograniczenia spadku znajdują się na poziomach około 1,5415 i 1,5341. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w pozytywnym nastroju. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalszy wzrost jest możliwy. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na 0,7842. Ważne poziomy ograniczenia spadku znajdują się na poziomach około 0,7793 i 0,7772. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w negatywnym nastroju. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalszy wzrost jest możliwy. Poziomy ograniczające wzrost znajdują się na poziomach około 118,77 i 119,41. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie około 118,45. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

 

USD/CHF poruszają się w wąskim korytarzu.Średnie kroczące skierowane poziomo, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom ograniczający wzrost znajduje się na poziomie około 0,9452. Ważne poziomy ograniczjące spadki znajdują się na poziomach około 0,9406 i 0,9350. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB poruszają się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na 62,00. Ważne poziomy ograniczenia spadku znajdują się na poziomach około 61,27 i 60,02. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD Złoto znajduje się w pozytywnym nastroju. Średnie kroczące są skierowane poziomo,ale dalszy wzrost jest możliwy. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na 1217. Ważne poziomy ograniczenia spadku znajdują się na poziomach około 1207 i 1197. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

 
Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym sa publikowane wylacznie dla celow informacyjnych i nie sa przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaay instrumentow finansowych, o ktorych mowa w nim i nie maja na celu naklaniania do zawierania takich transakcji.