Przegląd rynkowy 19.02.2016

EUR/USD nadal porusza się w pobliżu poziomu 1.11. Para walutowa porusza się w pozytywnym trendzie, ale bez wyraźnego trendu. GBP/USD tak samo jak i EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie i pozostają perspektywy do dalszych wzrostów. USD/JPY spadł do poziomu 112, ale w chwili obecnej stopniowo wzrasta. Istnieją perspektywy do dalszych wzrostów. Złoto osiągnęło poziom 1239, ale obecnie porusza się w wąskim korytarzu. Wartość aktywa notowana jest na poziomie 1226.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statysztyczne z Wielkiej Brytanii i USA. W Wielkiej Brytanii warto zwrócić uwagę na dane statystyczne dot wielkości sprzedaży detalicznej, spodziewane są dane lepsze od poprzednich i mogą one mieć pozytytwny wpływ na GBP. W USA będzie opublokowany bazowy wskaźnik CPI. Spodziewane są dane na poziomie z poprzedniego okresu i mogą one mieć pozytywny wpływ na wartość USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.1130 i 1.1150. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.1071. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.4347 i 1.4395. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.4273. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.7142 i 0.7172. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7092. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 113.39 i 114.02. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 112.71. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.9938 i 0.9969. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9905. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 76.62. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 75.41 i 74.81. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w askim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1239. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1222 i 1200. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.