Przegląd rynkowy 19.11.2015

EUR/USD po aktywnej redukcji nastąpiła korekta. Pozostają perspektywy do dalszych spadków, jednak dla tego potrzebne są negatywne wiadomości z Europy. Na rynku jest widoczna przewaga pozycji Sprzedaj. Istnieją perspektywy spadków do poziomu 1.04. GBP/USD porusza się w pozytywnym trendzie i istnieją perspektywy do dalszych wzrostów. Para walutowa USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie i są perspektywy do dalszych wzrostów. Złoto porusza się w pozytywnym trendzie i istnieją przesłanki do dalszych wzrostów.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z Wielkiej Brytanii i USA. W Europie brak ważnych informacji. W Wielkiej Brytanii warto zwrócić uwagę na dane statystyczne dot. wskaźnika sprzedaży detalicznej, spodziewane są dane gorsze od poprzednich i może to mieć negatywny wpływ na GBP. Ważne są także dane statystyczne z USA dot. zadeklarowanych wstępnych bezrobotnych, spodziewane są dane lepsze od poprzednich i może to mieć pozytywny wpływ na USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.0716. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.0693 i 1.0616. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.5293. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.5268 i 1.5187. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7175. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.7149 i 0.7101. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 123.52 i 123.76. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 123.10. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.0219. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.0153 i 1.0127. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 64.73 i 65.23. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 64.29. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1079. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1075 i 1066. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.