Przegląd rynkowy 19.12.2014

W tym tygodniu wyznaczają nowe kierunki dla par walutowych. Umocnienie dolara amerykańskiego i EUR/USD znajduje się pod presją sprzedaży. Do aktualizacji rocznego minimuma pozostaje bardzo mało, a może dzisiaj nastąpi. Ogólnie trend jest spadkowy i wielu inwestorów sprzedać.GBP/USD ma tendencje do stabilizacji i tu są nowe perspektywy dla dalszego wzrostu. Para walutowa USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie i istnieją perspektywy na dalszy wzrost. Złoto notowane jest w wąskim korytarzu, ale dalszy wzrost jest możliwy.

Nadchodzące wiadomości

Dzisiaj oczekuje sie ważny statystyk dla Europy. W Europie należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące indeksu cen producentów w Niemczech,, oczekuje się, że dane pozostaną na tym samym poziomie ale możliwy jest dalszy spadek co może mieć negatywny wpływ na europejską walutę. Nie oczekuje się dziś statystyk z Wielkiej Brytanii. W USA oczekiwane tylko średnie statystyki, więc nie należy się spodziewać silnego ruchy na rynku.

EUR/USD notowany jest w negatywnym trendzie. Średnie ruchome są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy spadek. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na 1,2297 i 1,2336. Istotny poziom ograniczający spadek znajduje się na 1,2265. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie ruchome są zorientowane poziomo, ale możliwe są dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na 1.5676. Ważne ograniczenia powstrzymujące spadek znajdują się na 1.5630 i 1.5548. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD Dolar australijski stopniowo się umacnia. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważny poziom powstrzymania wzrostu znajduje się na 0,8202. Ważne poziomy ograniczające spadek znajdują się w okolicy 0,8153 i 0,8119. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważny poziom powstrzymania wzrostu znajduje się na poziome 119.36. Ważne poziomy ograniczające spadek znajdują się w okolicy 118.79 i 118.22. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD Złoto notowane jest w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są skierowane poziomo, ale ale możliwy dalszy spadek. Kluczowe poziomy oporu znajdują się na wysokości od 1200 i 1214. Kluczowy poziom wsparcia znajduje się na około 1192. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym sa publikowane wylacznie dla celow informacyjnych i nie sa przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedazy instrumentow finansowych, o ktorych mowa w nim i nie maja na celu naklaniania do zawierania takich transakcji.