Przegląd rynkowy 19.08.2014

Codzienny przegląd rynkowy

Poniedziałek nie przyniósł silnych wstrząsów na rynku. Nie było publikacji istotnych danych statystycznych, więc ruchy na rynku były minimalne. Euro/dolar znajduje się pod ciśnieniem sprzedaży, porusza się w pobliżu swoich minimumów i może kontynuować dalszy ruch w dół. Funt/dolar poruszał się w wąskim korytarzu, ale są szanse na dalsze obniżki. Oświadczenie prezesa Banku Anglii, że stopy procentowe nie wzrosną w tym roku ma negatywny wpływ na walutę brytyjską. Jest możliwe, że dalszy spadek wartości będzie mniej dynamiczny, ale utrzymujący się negatywny trend jest nadal oczywisty. Złoto jest obecnie pod presją sprzedaży i odbywa się tam walka w okolicach poziomu 1300.

Nadchodzące wiadomości

Dzisiaj spodziewamy się ważnych statystyki dla Wielkiej Brytanii i USA. W Europie zostaną opublikowane jedynie drugorzędne statystyki, które nie będą miały silnego wpływu na rynek. W Wielkiej Brytanii należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące indeksu cen konsumpcyjnych, gdzie oczekiwane są gorsze dane od poprzednich, które mogłyby mieć negatywny wpływ na brytyjskią walutę. W Stanach Zjednoczonych należy zwrócić uwagę na statystyki podstawowego indeksu cen konsumpcyjnych, gdzie oczekuje się danych na poziomie poprzednich które mogą mieć pozytywny wpływ na dolara amerykańskiego. Nastąpnie zostaną opublikowane statystyki dotyczące zezwoleń na budowę, gdzie oczekuje się danych na poziomie poprzednim, które mogą mieć również pozytywny wpływ na dolara USA.

Propozycje handlowe

EUR/USD Euro/dolar jest pod presją sprzedaży. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale może nastąpić dalszy spadek. Ważne poziomy zatrzymania dalszego wzrostu znajdują się na około 1,3361 i 1,3392. Ważny poziom zatrzymania dalszego spadku znajduje się na wysokości 1,3350. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej dla spadku (opcja sprzedaży), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kupna).

 

 

GBP/USD Funt/dolar porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale może nastąpić dalszy spadek. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się w okolicy 1,6722 i 1,6729. Ważny poziom zatrzymania wzrostu znajduje się na 1,6714. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej dla spadku (opcja sprzedaży), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kupna).

 

 

AUD/USD Dolar australijski nadal porusza się w pozytywnym nastroju. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważne poziomy zatrzymania dalszego wzrostu znajdują się na 0,9341. Ważne poziomy ograniczenia spadku znajdują się w okolicy 0,9315 i 0,9308. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej dla spadku (opcja sprzedaży), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kupna).

 

 

USD/JPY Para walutowa dolar/jen jest notowana w pozytywnym nastroju. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy dalszy wzrost. Znaczące ograniczenie dalszego wzrostu znajduje się na poziomie około 102,65. Ważne poziomy ograniczające dalszy spadek znajdują się na około 102,53 i 102,43. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej dla spadku (opcja sprzedaży), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kupna).

 

 

GOLD Handel złotem odbywa się pod presją. Średnie kroczące są skierowane w górę wskazując na dalszy wzrost. Ważne poziomy ograniczające dalszy wzrost znajdują się na około 1303 i 1306. Ważny poziom ograniczenia dalszego spadku znajduje się na 1295. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej dla spadku (opcja sprzedaży), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kupna).

 

 

Zastrzeżenie (Disclaimer). Opinia ta jest dla celów informacyjnych i nie może być interpretowana jako oferta lub instrukcja do wykonania niektórych transakcji na rynkach finansowych i towarowych. Prognozy i zalecenia przedstawione w niniejszym przeglądzie są osobistą opinią analityków firmy. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać przy użyciu tego raportu. Firma zapewnia, że pracownicy nie mają osobistego interesu w promowaniu wyrażonych tutaj pomysłów. Ten dokument jest ze źródeł publicznych. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu mogą ulec zmianie w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Drukowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie opisanej recenzji, informacjii mogą być dokonywane jedynie za pisemną zgodą firmy.