Przegląd rynkowy 19.08.2015

EUR/USD po aktywnym spadku nastąpiła korekta. Dalsze spadki są bardziej prawdopodobne niż wzrosty. Na rynku widać wyraźną przewagę pozycji SPRZEDAJ, jednak do dalszych spadków potrzebne są mocne dane statystyczne z Europy i USA. GBP/USD porusza się w pozytywnym trendzie i są perspektywy do dalszych wzrostów, jednak dla tego potrzebne są pozytywne wiadomości z Wielkiej Brytanii. Para walutowa USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu i istnieją perspektywy do dalszych wzrostów. Złoto nadal porusza się w pozytywnym trendzie i możliwe są dalsze umocnienia tego surowca.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj w Europie i Wielkiej Brytanii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W USA warto zwrócić uwagę na bazowy wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych (CPI), spodziewane są dane na poziomie poprzednich, w przypadku jeśli będą one lepsze poprzednich może mieć to pozytywny wpływ na USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.1054 i 1.1092. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.1016. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąkim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.5716. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.5642 i 1.5561. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w wąkim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.7344 i 0.7385. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7313. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w wąkim korytarzu. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 124.38. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 124.31 i 124.19. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąkim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.9788. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.9764 i 0.9750. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w wąkim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 65.69. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 65.49 i 65.27. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w wąkim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1118 i 1121. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1110. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.