Przegląd rynkowy 19.09.2014

Codzienny przegląd rynkowy

Na rynku występuje wysoka zmienność. EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie i udało mu się przekroczyć poziom 1,29, co jest pozytywnym sygnałem dla kupujących pozycję. Istnieją perspektywy dla dalszego wzrostu. GBP/USD wykazuje się stałym wzrostem po ogloszeniu ostatecznych wyników referendum. Według wstępnych danych mniejszość głosowała o niepodległość Szkocji. Kurs GBP/USD gwałtownie wzrósł. Jeśli Szkocja pozostaje częścią Zjednoczonego Królestwa, wzrost GBP/USD może się kontynuować. Para walutowa USD/JPY wykazuje się aktywnym wzrostem i ustanowiła nowe maksiumum. Złoto pozostaje pod silną presją sprzedaży.

Oczekiwane wiadomości

Dziś nie oczekuje się wielu statystyk. W Europie należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące indeksu cen producentów w Niemczech, oczekiwane są dane na poziomie poprzednich- ale jeśli dane będą lepsze może nastąpić dalszy wzrost kursu EUR/USD. W Wielkiej Brytanii nie oczekuje się statystyk. W Stanach Zjednoczonych oczekuje się tylko drobnych statystyk, które nie będą miały silnego wpływu na rynek. W Kanadzie należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące podstawowego indeksu cen konsumpcyjnych, gdzie oczekiwane są dane lepsze niż poprzednie, które mogą mieć pozytywny wpływ na dolara kanadyjskiego.

Propozycje handlowe

EUR/USD Euro/dolar porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Kluczowy poziom oporu znajduje się na 1,2929. Kluczowe poziomy wsparcia znajdują się na 1,2896 i 1,2855. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaży), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kupna).

 

GBP/USD Funt/dolar notuje silny wzrost. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Poziom oporu znajduje się na wysokości 1,6522. Kluczowe poziomy wsparcia leżą na 1,6215 i 1,6344. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaży), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kupna).

 

AUD/USD Dolar australijski jest pod presją sprzedaży. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy spadek. Kluczowe poziomy oporu znajdują się na 0,8965 i 0,8986. Kluczowy poziom wsparcia znajduje się na poziomie około 0,8936. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaży), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kupna).

 

USD/JPY Para walutowa dolar/jen utrzymuje pozytywny nastrój. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Kluczowy poziom oporu znajduje się na około 109,45. Kluczowe poziomy wsparcia znajdują się na wysokości od 108,48 i 106,83. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaży), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kupna).

 

GOLD Złoto znajduje się pod ciśnieniem. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Kluczowe poziomy opory znajdują się na wysokości od 1228 i 1239. Kluczowy poziom wsparcia znajduje się na poziomie 1218. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaży), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kupna).

Zastrzeżenie (Disclaimer). Opinia ta jest dla celów informacyjnych i nie może być interpretowana jako oferta lub instrukcja do wykonania niektórych transakcji na rynkach finansowych i towarowych. Prognozy i zalecenia przedstawione w niniejszym przeglądzie są osobistą opinią analityków firmy. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które moga powstać przy użyciu tego raportu. Firma zapewnia, że pracownicy nie mają osobistego interesu w promowaniu wyrażonych tutaj pomysłów. Ten dokument jest ze źródeł publicznych. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu mogą ulec zmianie w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Drukowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie opisanej recenzji, informacjii mogą być dokonywane jedynie za pisemną zgodą firmy.