Przegląd rynkowy 19.11.2014

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Wczoraj odbyła się próba niwelowania po silnym wzroście pod koniec ubiegłego tygodnia, ale bez powodzenia. Zatrzymanie się na poziomie 1,25 nie było możliwe. Ogólny trend jest spadkowy, a trend w perspektywie średnioterminowej wykazuje się potencjalnym wzrostem. GBP/USD porusza się blisko swoich rocznych minimumów. Istnieją perspektywy dalszej redukcji. Para walutowa USD/JPY znajduje się blisko swoich 6 letnich szczytów jednak pozytywny nastrój ustępuje. Złoto notowane jest w wąskim korytarzu, ale istnieją perspektywy dalszego wzrostu w perspektywie średnioterminowej.

Nadchodzące wiadomości

Obecnie oczekuje się istotnych statystyk z Wielkiej Brytanii i USA. W Wielkiej Brytanii należy zwrócić uwagę na protokół z posiedzenia Komisji do spraw polityki pieniężnej, gdzie podczas statystyk może nastąpić silny ruch wielokierunkowy. W Europie nie przewiduje się istotnych statystyk. W Stanach Zjednoczonych należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące pozwoleń na budowę, gdzie spodziewane są dane gorsze od poprzednich, które mogą mieć negatywny wpływ na dolara amerykańskiego. Następnie zostanie opublikowany protokół z posiedzenia FOMC. W momencie publikacji może nastąpić silny ruch wielokierunkowy.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie ruchome są skierowane w górę wskazując na dalszy wzrost. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na 1,2543. Ważne poziomy powstrzymujące spadek znajdują się na 1,2511 i 1,2467. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD znajduje się pod ciśnieniem. Średnie ruchome są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy spadek. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się w okolicach 1,5632 i 1,5677. Istotny poziom powstrzymujący spadek znajduje się na 1,5598. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w negatywnym nastroju. Średnie ruchome są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy spadek. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się w okolicach 0,8690 i 0,8733. Istotny poziom ograniczający spadek znajduje się na 0,8654. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY nadal porusza się w pozytywnym nastroju. Średnie ruchome są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na 117,40. Ważne poziomy ograniczające dalszy spadek znajdują się na poziomach około 116,80 i 116,32. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD notowane jest w wąskim korytarzu. Średnie ruchome są zorientowane poziomo, ale możliwy jest wzrost. Ważne poziomy utrudniające dalszy wzrost znajdują się na około 1198 oraz 1204. Ważnym poziom powstrzymujący dalszy spadek znajduje się na około 1191. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym sa publikowane wylacznie dla celow informacyjnych i nie sa przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedazy instrumentow finansowych, o ktorych mowa w nim i nie maja na celu naklaniania do zawierania takich transakcji.