Przegląd rynkowy 20.01.2016

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie i w chwili obecnej notowany jest na poziomie 1.09, pozostają perspektywy do dalszych wzrostów. GBP/USD porusz się w wąskim korytarzu. Dzisiaj na dalszy ruch tej pary walutowej będą miały wpływ podstawowe dane statystyczne z Wielkiek Brytanii i USA. USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie i pozostaja perspektywy do dalszych spadków. Cena złota wzrosła do poziomu 1094, ale w chwili obecnej złoto porusza się w negatywnym trendzie. Zaczyna tworzyć się trend wzrostowy, dlatego można spodziewać się dalszych wzrostów.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z Wielkiej Brytanii i USA. W Europie brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W Wielkiej Brytanii warto zwrócić uwagę na dane statystyczne dot. średniego wynagrodzienia, spodziewane są dane gorsze od poprzednich i mogą one mieć negatywny wpływ na GBP. W USA będzie opublikowany bazowy wskaźnik CPI. Spodziewane są dane na poziomie z poprzedniego okresu i mogą one mieć pozytywny wpływ na USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie i w chwili obecnej notowany jest na poziomie 1.09, pozostają perspektywy do dalszych wzrostów. GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Dzisiaj na dalszy ruch tej pary walutowej będą miały wpływ podstawowe dane statystyczne z Wielkiek Brytanii i USA. USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie i pozostają perspektywy do dalszych spadków. Cena złota wzrosła do poziomu 1094, ale w chwili obecnej złoto porusza się w negatywnym trendzie. Zaczyna tworzyć się trend wzrostowy, dlatego można spodziewać się dalszych wzrostów.

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.4227 i 1.4339. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.4130. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.6957. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.6849. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 117.68 i 118.11. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 116.62. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.0037 i 1.0081. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9995. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 79.49. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 78.61 i 78.02. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1094. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1086 i 1082. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.