Przegląd rynkowy 20.02.2015

EUR/USD cena tej pary została skorygowana po aktywnym wzroście. W tym momencie ma perspektywy na dalsze obniżki z celami 1,13, a następnie 1,12. Do dalszych spadków potrzebny jest napływ negatywnych informacji z Europy i pozytywnych ze Stanów Zjednoczonych. Tylko w tym przypadku można oczekiwać silnych zniam kursów. Para walutowa USD/JPY znajduje się w pozytywnym trendzie i istnieją perspektywy dalszych wzrostów. Złoto znajduje się w negatywnym trendzie i istnieją perspektywy dalszych spadków .

Nadchodzące wiadomości

Dzisiaj spodziewamy się ważnych statystyk w Europie, Wielkiej Brytanii i USA. Europa powinna zwrócić uwagę na PMI Niemieckich Usług, spodziewa się danych lepszych niż poprzednio, to może mieć pozytywny wpływ na europejską walutę. Wielka Brytania powinna zwrócić uwagę na statystyki dotyczące sprzedaży detalicznej, spodziewa się danych gorszych od poprzednich, a to może negatywny wpływ na funta brytyjskiego. W USA powinniśmy zwrócić uwagę na wskaźnik PMI Manufacturing,oczekiwane są dane gorsze od poprzednich, a to może mieć negatywny wpływ na dolara amerykańskiego.

EUR/USD para ta notowana jest w negatywnym trendzie. Średnie kroczące zorientowane są poziomo, ale dalsze spadki są jak najbardziej możliwe. Ważne poziomy ogranicząjace wzrost znajdują się na poziomach około 1,1371 i 1,1449. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie okolo 1,1354. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓL), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza sie w wąskim korytarzu. Średnie kroczace są zorientowane poziomo, ale dalszy wzrost jest możliwy. Ważny poziom ograniczajacy wzrost znajduje się na poziomie około 1,5464. Ważne poziomy ograniczajżce spadki znajdują się na poziomach okolo 1,5421 i 1.5403. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓL), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w pozytywnym nastroju. Średnie kroczące są zorientowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty , ale dalszy wzrost jest możliwy. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na 0,7810. Ważne poziomy ograniczenia spadku znajdują się na poziomach około 0,7782 i 0,7756. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓL), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym nastroju. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalszy wzrost jest możliwy. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na 119,10. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach około 118,86 i 118.58. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓL), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF para porusza się w pozytywnym nastroju. Średnie kroczące są zorientowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty , ale dalszy wzrost jest możliwy. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na 0,9516. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach około 0,9453 i 0,9384. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

 

USD/RUB poruszają się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo,ale dalszy spadek jest możliwy. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na poziomach około 62,28 i 63,49. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie około 60,81. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD Złoto znajduje się w negatywnym nastroju. Średnie kroczące są skierowane poziomo, ale dalszy spadek jest możliwy. Poziomy ograniczające wzrost znajdują się na poziomach około 1208 i 1223. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie około 1205. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym sa publikowane wylacznie dla celow informacyjnych i nie sa przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaay instrumentow finansowych, o ktorych mowa w nim i nie maja na celu naklaniania do zawierania takich transakcji.