Przegląd rynkowy 20.04.2016

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie i pozostają perspektywy do dalszych spadków. USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie w pobliżu poziomu 108, ale w ciągu dnia możliwa jest zmiana kierunku. Cena złota wzrosła do poziomu 1257, ale obecnie stopniowo spada i notowana jest na poziomie 1250. Możliwe są dalsze spadki.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z USA. Polecamy zwrócić uwagę na sprzedaż istniejących nieruchomości oraz zapasy ropy naftowej. Dane mogą mieć wielki wpływ na wartość USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1385. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.1354. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 109.11 i 109.45. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 108.88. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1257. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1248. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.