Przegląd rynkowy 20.10.2015

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu pomiędzy poziomami 1.13 i 1.14. Do dalszych wzrostów EUR potrzebne są pozytywne wiadomości z Europy. GBP/USD porusza się w pozytywnym trendzie i istnieją perspektywy do dalszych wzrostów. Para walutowa USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu, ale istnieją przesłanki do dalszych spadków. Złoto porusza się w negatywnym trendzie i są perspektywy do dalszych spadków.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z USA. W Europie brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W Wielkiej Brytanii warto zwrócić uwagę na przemówienie prezes Banku Anglii, w chwili przemówienia spodziewane są silne ruchy wielokierunkowe. Ważne są także dane statystyczne z USA dot. zezwoleń na budowę, spodziewane są dane lepsze od poprzednich, a to może mieć pozytywny wpływ na USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.1338 i 1.1378. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.1304. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.5479 i 1.5495. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.5457. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.7274 i 0.7306. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7241. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 119.60. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 119.37 i 119.13. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.9563 i 0.9577. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9542. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 62.63. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 61.75 i 60.90. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1173 i 1178. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1167. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.