Przegląd rynkowy 20.08.2015

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie i udało się tej parze przekroczyć poziom 1.11. Do dalszych wzrostów potrzebne są pozytywne wiadomości z Europy. Na rynku widoczna przewaga pozycji KUP i spodziewa się, że wykres ceny osiągnie cel na poziomie 1.12.. GBP/USD tak samo jak i EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie i są perspektywy do dalszych wzrostów. Para walutowa USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu lecz pozostają perpektywy do dalszych wzrostów. Złoto porusza się w pozytywnym trendzie i są perspektywy do dalszych wzrostów.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj oczekiwane są ważne dane statystyczne z Wielkiej Brytanii i USA. W Europie brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. Warto zwrócić uwagę na dane statystyczne z Wielkiej Brytanii dotyczące sprzedaży detalicznej, spodziewane są dane lepsze od poprzednich i może to mieć pozytywny wpływ na GBP. Ważne są także dane statystyczne z USA dotyczące sprzedaży istniejących domów, spodziewane są dane gorsze od poprzednich i może to mieć negatywny wpływ na USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1147. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.1113 i 1.1017. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.5683 i 1.5700. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.5634. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe.Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.7356 i 0.7374. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7311. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 124.05. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 123.87 i 123.68. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.9706 i 0.9751. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9637. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 66.54. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 65.91 i 65.26. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1142. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1132 i 1119. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.