Przegląd rynkowy 20.10.2014

Dzisiaj rynek otworzył się bez silnych wstrząsów. Na końcu zeszłego tygodnia dolar stracił na wartości na tle wypowiedzi członków FOMC. EUR/USD konsoliduje się po aktywnym wzroście. Istnieją szanse na dalsze spadki, ale będzie to wymagało odpowiednich wiadomości w tle, jednak dzisiaj nie należy spodziewać się żadnego napływu. GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu i wielu inwestorów oczekuje dalszego spadku wartości waluty brytyjskiej. Cele średniookresowe pozostają na poziomie około 1,55, ale żeby je osiągnąć wymagane są silne wiadomości fundamentalne. Para walutowa USD/JPY nadal walczy o stablilizację. Złoto w dalszym ciągu notowane jest w pozytywnym trendzie i istnieją perspektywy dalszego wzrostu.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewamy się statystyk z Europy oraz Stanów Zjednoczonych. W Europie należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące indeksu cen producentów w Niemczech, gdzie oczekiwane są lepsze dane od poprzednich, które mogą mieć pozytywny wpływ na europejską walutę. Obecnie nie przewiduje się statystyki z Wielkiej Brytanii, więc wartość funta brytyjskiego podlega jedynie fizycznemu wpływowi inwestorów. W Stanach Zjednoczonych należy zwrócić uwagę na wypowiedź członka FOMC Powella, w momencie prezentacji mogą wystąpić silne ruchy wielokierunkowe.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD znajduje się w konsolidacji po silnym wzroście. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy spadek. Ważne poziomy zatrzymania wzrostu znajdują się na około 1,2768 i 1,2835. Ważny poziom redukcji spadku znajduje się na 1,2736. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważny poziom powstrzymania wzrostu znajduje się na 1,6124. Ważne poziomy ograniczenia spadku znajdują się w okolicach 1,6082 i 1,6028. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

 

AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważny poziom powstrzymywania wzrostu znajduje się na 0,8786. Ważne poziomy ograniczenia spadku znajdują się w okolicach 0,8767 i 0,8734. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

 

USD/JPY próbuje się ustabilizować. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Znaczące ograniczenie wzrostu znajduje się na poziomie około 107,38. Ważne poziomy ograniczające dalszy spadek znajdują się na poziomach około 107,05 i 106,56. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

 

GOLD Złoto notowane jest w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważny poziom ograniczający wzrost znajduje się na 1240. Ważne ograniczenia dalszej redukcji zlokolizowane są na około 1234 i 1232. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym sa publikowane wylacznie dla celow informacyjnych i nie sa przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedazy instrumentow finansowych, o ktorych mowa w nim i nie maja na celu naklaniania do zawierania takich transakcji.