Przegląd rynkowy 20.11.2014

Podczas wczorajszej publikacji protokołu z FOMC (Federalny Komitet Otwartego Rynku) EUR/USD znacznie poszedł w górę, ale później w ciągu dnia para powróciła do wartości wyjściowej. Możliwa jest dalsza korekta wzdłuż górnego trendu. GBP/USD zaczął wzrastać po ogłoszeniu raportu Banku Anglii, gdzie zdecydowano się na utrzymanie poprzedniej stopy procentowej. W tym roku nie należy spodziewać się wzrostu stóp procentowych w Wielkiej Brytanii. USD/JPY porusza się w pobliżu swoich 6-letnich szczytów i ustanowił nowy szczyt. USD/JPY w dalszym ciągu porusza się w pozytywnym trendzie i możliwy jest dalszy wzrost. Złoto aktywnie skorygowało się po silnym wzroście.

Nadchodzące wiadomości

Obecnie spodziewane są ważne statystyki dla Europy, Wielkiej Brytanii i USA. W Europie należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące indeksu aktywności produkcyjnej w Niemczech, gdzie oczekiwane są dane na poziomie ostatnich, które mogą mieć pozytywny wpływ na europejską walutę. W Wielkiej Brytanii należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące sprzedaży detalicznej, gdzie oczekiwane są dane lepsze od poprzednich, które mogą mieć pozytywny wpływ na brytyjskiego funta. W USA należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące podstawowego wskaźnika cen konsumpcyjnych, gdzie oczekiwane są dane lepsze niż w poprzednie, które mogą mieć pozytywny wpływ na dolara amerykańskiego.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie ruchome są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na 1,2556 i 1,2598. Istotne ograniczenie spadku znajduje się na poziomie około 1,2513. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie ruchome są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważny poziom zatrzymania wzrostu znajduje się na około 1,5718. Ważne poziomy powstrzymujące spadek znajdują się na około 1,5645 i 1,5589. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie ruchome są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy spadek. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się w okolicach 0,8615 i 0,8655. Istotne ograniczenie spadku znajduje się na poziomie około 0,8583. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie ruchome są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważny poziom powstrzymania wzrostu znajduje się na 118,69. Ważne poziomy ograniczające dalszy spadek znajdują się na około 118,06 i 117,43. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD umacnia się po aktywnym wzroście. Średnie ruchome są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważne poziomy utrudniające dalszy wzrost znajdują się na poziomach około 1185 i 1202. Ważny poziom powstrzymujący dalszy spadek znajduje się na około 1175. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym sa publikowane wylacznie dla celow informacyjnych i nie sa przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedazy instrumentow finansowych, o ktorych mowa w nim i nie maja na celu naklaniania do zawierania takich transakcji.