Przegląd rynkowy 21.01.2016

EUR/USD nadal porusza się w pozytywnym trendzie. Para walutowa porusza się w pobliżu poziomu 1.09 i pozostają perspektywy do dalszych wzrostów. Dzisiaj inwestorzy oczekują publikacji decyzji w sprawie stóp procentowych, która będzie miała wpływ na dalszy ruch EUR. GBP/USD tak samo jak i EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Istnieją perspektywy do dalszych wzrostów. USD/JPY nadal porusza się w negatywnym trendzie i pozostają perspektywy do dalszych spadków. Złoto po raz kolejny wykazało wzrost i osiągnęło poziom 1109. W chwili obecnej wykres ceny porusza się w pobliżu poziomu 1102, pozostają perspektywy do dalszych wzrostów.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z Europy i USA. W Wielkiej Brytanii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W Europie będą opublikowane dane statystyczne dot. decyzji w sprawie stóp procentowych. Spodziewane są dane na poziomie z poprzedniego okresu i mogą one mieć pozytywny wpływ na EUR. W USA warto zwrócić uwagę na wskaźnik przemysłowy według Fed z Filadelfii. Spodziewane są dane gorsze od poprzednich i mogą one mieć negatywny wpływ na USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.0937 i 1.0976. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0867. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.4219. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.4168 i 1.4126. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.6957. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.6886 i 0.6827. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 117.48. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 115.97. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.0063. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.0028 i 0.9991. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 82.40. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 81.14 i 79.66. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1109. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1097 i 1092. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.