Przegląd rynkowy 21.04.2016

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie w pobliżu poziomu 1.12. Istnieją perspektywy do dalszych spadków. USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie w pobliżu poziomu 109, ale możliwa jest zmiana kierunku. Cena złota porusza się w negatywnym trendzie i notowana jest na poziomie 1247. Możliwe są dalsze spadki.

Oczekiwane wiadomości

W Europie będzie opublikowana decyzja w sprawie stóp procentowych, która będzie miała wpływ na wartość EUR. Warto również zwrócić uwagę na oprocentowanie depozytów oraz konferencję prasową EBC. W USA będzie obublikowany wskaźnik przemysłowy według Fed.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.1341 i 1.1388. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.1287. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 109.90. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 109.57 i 109.13. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1250 i 1255. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1242. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.